یاران رفیق و همنفس و یار من کجاست         

    مردم ز غم ، برادر غمخوار من کجاست

من بیخودانه سینه بسی کنده‌ام زدرد             

  گویید مرهم دل افکار من کجاست

دارم تنی به صورت طاووس داغ داغ               

   توتی زبان نادره گفتار من کجاستاست

بی یار و بی‌کسم ، چه کنم چیست فکر من     

   آنکس که بود یار وفادار من کجاست

بیمار بود آنکه غمش ساخت بیخودم           

    آگاهیم دهید که بیمار من کجاست

با خواب نور دیده به سیلاب گریه رفت           

  آن نوربخش دیده بیدار من کجاست

دل زار شد ز نوحه من نامراد را                   

  ای همدمان مراد دل زار من کجاست

روز خزان نهاد گلستان عمر من                       

 آن گل که بود رونق گلزار من کجاست

گوهرشناس و جوهری نظم و نثر کو               

 جوهر فزای گوهر اشعار من کجاست

یاری نماند و کار من از دست می‌رود           

    آن یار را که بود غم کار من کجاست

در خاک رفت گنج مرادی که داشتیم           

   ما را نماند خاطر شادی که داشتیم

غم مرگ برادر بسیار سنگین است و پشتِ کوه را نیز درهم می‌شکند. نمی توانم باور کنم عزیزمان با آنهمه شور زندگی در خاک سرد خفته است  نمی توانم باور کنم  آنهمه آرزو در خاک سرد پنهان شده است . در خاطره‌هامان جوان خواهد ماند . و چه سنگین است  غم مرگ برادر...!