سفارش تبلیغ

پایه عکاسی مونوپاد
صبا
مایه توانگری خردمند، حکمتش و مایه عزّت وی قناعتش باشد . [امام علی علیه السلام]
لوگوی وبلاگ
 

آمار و اطلاعات

بازدید امروز :8
بازدید دیروز :14
کل بازدید :110284
تعداد کل یاداشته ها : 113
95/12/5
5:11 ع
مشخصات مدیروبلاگ
 
مسعودمسلمی زاده[50]

خبر مایه
لوگوی دوستان
 

 

الهی 

با که گویم غم دل, جز تو که غمخوار منی 
همه عالم اَگرَم پُشت کند, یار منی 

دل نبندم به کسی, روی نیارم به دری 
تا تو رؤیای منی, تا تو مددکار منی 

راهی کوی توأم, غافله سالاری نیست 
غم نباشد, که تو خود غافله سالار منی 

به چَمن روی نیارم, نروم در گلزار 
تو چمنزار من هستی و تو گلزار منی 

دردمندم, نه طبیبی, نه پرستاری هست 
دلخوشم, چون تو طبیب و تو پرستار منی 

عاشقم, سوخته ام, هیچ مددکاری نیست 
تو مددکار من عاشق و دلدار منی 

" مَحرَمی نیست که مَرحم بِنَهَد بردل من " 
" جز تو ای دوست, که خود محرم اسرار منی "

برگشا موی خم اندر خم و دست افشان باش 
بخدا یار منی یار منی یار منی
 

عمر زاهد همه طى شد
" به تمناى بهشت "
او ندانست که در
" ترک تمناست "
بهشت
ا?ن چه حرف?ست که در
" عالم با?ست بهشت "
هر کجا وقت خوش افتاد
همانجاست بهشت ....
دوزخ از ت?رگ? بخت درون من و توست
دل اگر ت?ره نباشد همه دن?است بهشت

کاش میشد
قطعه ای زیبا از نیما یوشیج :
کاش تا دل م?گرفت و م?شکست
دوست م? آمد کنارش م? نشست !
کاش م?شد رو? هر رنگ?ن کمان
م? نوشتم مهربان با من بمان !!!
کاش م? شد قلب ها آباد بود
ک?نه و غم ها به دست باد بود
کاش م? شد دل فراموش? نداشت
نم نم باران هم آغوش? نداشت
کاش م? شد کاش ها? زندگی
تا شود در پشت قاب بندگ?
کاش م?شد کاش ها مهمان شوند
در م?ان غصه ها پنهان شوند
کاش م? شد آسمان غمگ?ن نبود
رد پا? ک?نه ها رنگ?ن نبود..
کاش م?شد زندگ? تکرار داشت . . .
?اقل تکرار را ?کبار داشت . . .
ساعتم برعکس م?چرخ?د و من . . .
برتنم م?شد گشاد ا?ن پ?رهن . . .
آن دبستان ، کودک? ، سرمشق آب . . .
پا? مادر هم برا?م جا? خواب . . .
خود برون م?کردماز دلواپس? . . .
دل نم?دادم به دست هر کس? . . .
عمر هست? ، خوب و بد بس?ار ن?ست . . .
ح?ف هرگزقابل تکرار ن?ست ! !


آدمها دودسته اند :

?ا از ما پولدارترند که بهشون م?گ?م : مال مردم خور
?ا ب? پول ترند که بهشون م?گ?م : گداگشنه

?ا از ما بهتر کار م?کنند که بهشون م?گ?م : خرحمال 
?ا کمترکار م?کنند که بهشون م?گ?م : تنبل .

?ا از ما سرسخت ترند که بهشون م?گ?م : کله خر .
?ا ب?خ?ال ترند که بهشون م?گ?م : مشنگ .

?ا از ما هوش?ارترند که بهشون م?گ?م : پرافاده .
?ا ساده ترن که بهشون م?گ?م : هالو .

?ا از ما ب?شتر خر?د م?کنند که بهشون م?گ?م : ولخرج .
?ااهل حساب و کتابن که بهشون م?گ?م : خس?س .

?ا از ما بزرگترن که بهشون م?گ?م : گنده بک .
?ا کوچکترن بهشون م?گ?م :فسقل? .

?ا از ما مردمدارترن بهشون م?گ?م : بوقلمون صفت ..
?ا روراست ترن بهشون م?گ?م : احمق.

ک? مع?ار همه چ?ز ما هستیم ؛ نه حق?قت!!!

 

   


  
  
پیامهای عمومی ارسال شده